Kontakt

  Inne formy kontaktu:

  • adres poczty elektronicznej: sklep@molom.pl (pytania, reklamacje, zwroty)
  • w godzinach 9:00 – 16:00 pod numerem telefonu: +48 577 223 010 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

  Konto bankowe:
  mBank 05 1140 2004 0000 3002 7723 5876


  Sklep prowadzi firma Niestatystyczni S.C. Patryk Sadowski, Ewelina Sadowska,
  na podstawie umowy spółki cywilnej, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
  pod adresem ul. Kujawska 63, 81-862 Sopot NIP: 5851479583, REGON: 368231680