Kontakt
Inne formy kontaktu:

  • adres poczty elektronicznej: sklep@molom.pl (pytania, reklamacje, zwroty)
  • pod numerem telefonu: +48 577 223 010 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

Konto bankowe:
mBank 05 1140 2004 0000 3002 7723 5876


Sklep prowadzi firma Niestatystyczni S.C. Patryk Sadowski, Paweł Szczepanik,
na podstawie umowy spółki cywilnej, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
pod adresem ul. Kujawska 63, 81-862 Sopot NIP: 5851479583, REGON: 368231680